Integritetspolicy

Fluga med stora röda ögon

Denna webbplats

Webbplatsen (kurser.minuskel.com) är byggd på WordPress av mig, Eva-Lena Bjarneborg, som driver företaget OrdKanalen AB.

Uppgifter som samlas in och varför

Via kommentarsformulär

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen, sparas uppgifterna på webbplatsen utan tidsgräns, tillsammans med din aktuella IP-address och typ av browser. De senare i syfte att automatiskt detektera eventuella spammare via Googles tjänst Re-Captcha.

En anonymiserad sträng kan skapas i WordPress när du anger en mailadress. Den kallas för en hash och används för att kontrollera om du har en profilbild kopplad till tjänsten Gravatar (länk till deras integritetspolicy). Om jag godkänner din kommentar, visas den offentligt tillsammans med din eventuella profilbild. Har du ingen sådan, visas en tecknad figur.

Via kontaktformulär

Om du använder kontaktformuläret, sparas uppgifterna du anger tillsammans med din aktuella IP-adress i formulärdatabasen och i mitt mailsystem tills jag har behandlat ditt ärende. IP-adressen loggas i syfte att automatiskt detektera eventuella spammare via Googles tjänst Re-Captcha.

Via beställningsformulär

Om du beställer en kurs, sparar jag dina uppgifter i formulärsystemet, i mailsystemet och på lärportalen så länge kurstiden är aktiv, och därefter i ytterligare 30 dagar. Detta för att kunna kommunicera med dig och hålla ordning på ditt konto och kurstiden, samt kunna uppvisa att du ansett dig vara myndig och lämplig att beställa och genomgå en kurs.

Kontaktuppgifterna används vid faktureringen och kvarstår i bokföringssystemet även efter att kursen är slutförd. Det förs dock inget kundregister över privatpersoner.

IP-adressen loggas vid beställningen, i syfte att automatiskt detektera eventuella spammare via Googles tjänst Re-Captcha.

Via feedbackformulär

Om du lämnar ett omdöme angående en kurs, kontrolleras din IP-adress i syfte att automatiskt detektera eventuella spammare (via Googles tjänst Re-Captcha)

Dina uppgifter sparas utan tidsgräns: namn/alias, mailadress och det aktuella omdömet. Endast omdömet offentliggörs dock på webbplatsen.

Via formuläret ”Få info om nya kurser”

Om du vill prenumerera på information om när nya kurser publiceras, sparas dina uppgifter (namn/alias och mailadress) tills du ber mig plocka bort dem.

Via mail

Din mailadress och eventuellt även postadress, namn eller telefonnummer kan förekomma i mitt mailsystem, om vi haft mailkontakt. Dessa uppgifter delar jag inte med mig av till tredje part.

Cookies

När du besöker start- eller inloggningssidan sätts en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar sådana. Den innehåller inga personuppgifter och försvinner när du stänger webbläsaren. Det skapas även en cookie i din webbläsare i syfte att analysera trafiken till webbplatsen, om du valt att acceptera detta. Den innehåller heller inga personuppgifter och delges ingen tredje part.

Om du lämnar en kommentar på webbplatsen, kan du i vissa fall välja att spara ditt namn, din mailadress och webbplatsadress i cookie-filer för att slippa fylla i dessa uppgifter vid kommande tillfällen. Uppgifterna sparas under ett års tid, om du inte rensar din dator på cookies.

Om du loggar in som student, skapas cookie-filer med personuppgifter som sparas i systemet: information om inloggningen sparas i två dagar om du inte loggar ur, och information om skärmlayouten i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” sparas inloggningsinformationen i två veckor om du inte loggar ut före dess. Vid utloggning raderas cookie-filerna.

Ditt studentkonto

Du får ett studentkonto när du beställt och betalat en kurs. Till ditt detta hör ett valfritt användarnamn, din mailadress och din eventuella Gravatar-profilbild. När kurstiden går ut, raderar jag din studentprofil och du kan inte längre logga in (undantag finns: se köpvillkoren).

Både du och jag kan se det användarnamn och den mailadress du använder för ditt studenkonto, när vi är inloggade på denna webbplats. Du kan inte byta användarnamn medan du genomgår en kurs.

Vilka som får ta del av dina uppgifter

Dina uppgifter behandlas i systemen och funktionerna som beskrivits ovan. Jag skickar ingen information om dig till någon övrig part.

Dina rättigheter

Om du har lämnat en kommentar på denna webbplats eller har ett studentkonto, kan du via kontaktsidan begära ut en exporterad fil med de personliga data jag har om dig och vad du har skickat in för material. Du kan även be mig radera personuppgifterna, vilket jag kommer att göra om de inte behövs av administrativa, juridiska eller säkerhetsrelaterade skäl.

Hur jag skyddar dina data

Inga personliga uppgifter delges någon tredje part och används endast i webbplatsens system/funktioner samt fakturerings- och bokföringssystemen. Intrång förebyggs så långt det är möjligt med hjälp av ansvariga leverantörers system och mellanliggande lösenord, antivirusskydd och brandvägg.