Påverkad av missbrukande eller dominerande person?

Vem styr färden?

Du kanske inte tycker att du är styrd.

Du försöker bara hjälpa till och visa hänsyn till personens behov. Och handlar ansvarsfullt, med tanke på eventuella följder.

Du kanske lyder under en dominerande person.

Någon som saknar förståelse eller intresse för din situation.

En person som är beroende av att du gör nästan allt på hans eller hennes sätt.

Jag har tagit fram en självstudiekurs (online) som ger deltagaren nycklar och vägledning för personlig utveckling. Övningarna ökar medvetenheten om det egna beteendet och invanda tankemönster. Det underlättar för deltagaren att påbörja ett förändringsarbete.

Vill du hjälpa mig att få ihop en så bra kurs som möjligt? I så fall får du gärna bidra anonymt med kloka tankar kring ämnet, lärorika erfarenheter eller vad du vill. Använd formuläret “Dina reflektioner” nedan. Tack så jättemycket på förhand!

Du är också välkommen att anmäla intresse för att kostnadsfritt pilot-testa kursen (priset är att du lämnar feedback på upplevelsen). Läs mer här.